Politika

„První povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy.“ – Ronald Reagan

MÉ PRIORITY:

1. Hájím svobodu a demokracii!

ODS jakožto hlavní nositelka odkazu listopadu vždy stála na straně svobody a demokracie. A ani já nechci jen přihlížet tomu, jak vládu drží u moci komunisté a ovlivňují její fungování. Jak se do našich každodenních životů plíží zbytečné příkazy a zákazy. Jak jsou pranýřovány odlišné názory. Hodnoty svobody a demokracie jsem vždy hájil a budu v tom pokračovat. V parlamentu, jako nyní, i jinde.

2. Chci méně plýtvání a byrokracie!

Máme vládu, která i v době ekonomického růstu hospodaří s deficitem. Která projídá naši přítomnost a budoucnost našich dětí. Za veřejné peníze si kupuje přízeň vybraných skupin obyvatel. Máme bobtnající byrokracii a stát, který dusí podnikání. Daňová zátěž neklesá, naopak v mnoha oblastech roste. Všechny tyto problémy vadí i mně a snažím se to změnit.

3. Sport má být pro všechny!

Jako bývalý vrcholový sportovec moc dobře vím, jak je každá podpora důležitá a vzácná. Proto se i poté, co jsem se začal zabývat politikou „na plný úvazek“, snažím takovou podporu zajišťovat mladým talentům, vrcholovým sportovcům a v neposlední řadě i těm handicapovaným, jejichž nasazení obzvlášť obdivuji.

⛰️ Patriot rodného kraje

Jsem hrdým patriotem mého regionu. Nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych se z Frenštátu pod Radhoštěm přestěhoval jinam, vždycky jsem byl a stále jsem doma tady ve Frenštátě. Proto spolupracuji s vedením mého města i kraje a rovněž se snažím pomáhat při spolupráci mezi státem, krajem a jednotlivými městy.

Pomáhat sportu je důležité

Od dubna 2018 jsem předsedou Úseku skoku na lyžích v rámci Svazu lyžařů ČR. V letech 2010-2018 jsem zasedal v Komisi sportu Rady města Frenštát pod Radhoštěm, od roku 2012 jsem členem Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Jednám také s představiteli Českého paralympijského výboru a Českého svazu tělesně postižených sportovců.

🙅‍♂️ Podporujme jen prospěšné neziskovky!

Snažím se pomáhat mladým i handicapovaným sportovcům. Usiluji o rozumné rozdělování veřejných financí. Jsem proti dotacím pro neziskové organizace, které pod rouškou veřejně prospěšné činnosti vedou aktivistickou kampaň a ideologický boj, například v oblasti genderu. Nesouhlasím se státním financováním obskurních organizací, jakou je pod dnešním vedením i Český svaz bojovníků za svobodu.

 Hrdý člen ODS a poslanec 

Členem ODS jsem od roku 2008. V letech 2011-2014 jsem byl místopředsedou Místního sdružení ODS Frenštát pod Radhoštěm a následně pět let jeho předsedou až do roku 2019. Od roku 2013 jsem členem Regionální rady ODS Moravskoslezského kraje a v roce 2019 jsem byl zvolen předsedou Oblastního sdružení ODS Nový Jičín.

V roce 2017 jsem byl za ODS zvolen poslancem, díky preferenčním hlasům jsem v Moravskoslezském kraji „skočil“ ze čtvrtého místa na místo druhé. V Poslanecké sněmovně jsem členem Petičního výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále jsem předsedou Podvýboru pro cestovní ruch a místopředsedou Podvýboru pro sport. Jsem také členem Volební komise a dvou meziparlamentních skupin: ČR – Polsko a ČR – Izrael.

Copyright © 2019 Jakub Janda
Vytvořil: Webdo